03 January 2011

Siapakah yang layak untuk menerima tawaran Ujrah 1%?

Salam....td nuraf ade baca mengenai TAWARAN UJRAH 1% kepada mereka yg layak.....jom kita baca lampiran di bawah....siapa yg layak dapat...???


PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 
JAWAPAN RINGKAS KEPADA PERTANYAAN BERKENAAN TAWARAN CONVERSION UJRAH 


A. PERMOHONAN/TAWARAN


1. Siapakah yang layak untuk menerima tawaran Ujrah 1%? 
Jawapan : Tawaran perubahan pinjaman sedia ada (3%) kepada pembiayaan Ujrah 1% 
layak diterima oleh peminjam-peminjam sedia ada yang masih mempunyai baki pinjaman
PTPTN pada 1 Jun 2008 kecuali bagi kes-kes berikut : 
i. Telah dikenakan tindakan penguatkuasaan dan undang-undang 
ii. Peminjam yang telah melanggar perjanjian pinjaman terdahulu – (batal 
pinjaman, gagal pengajian, berhenti pengajian dan mendapat penaja lain) 


2. Saya masih belajar dan masih menerima pengeluaran pinjaman PTPTN. Bilakah saya 
boleh menerima tawaran Ujrah? 
Jawapan : Anda akan ditawarkan Ujrah sebaik tamat pengajian.

3. Saya mempunyai baki WPP sahaja. Adakah saya layak untuk memohon? 
Jawapan : Anda tidak layak untuk ditawarkan Ujrah. 


4. Apakah tindakan yang perlu diambil bagi membolehkan saya mendapat tawaran Ujrah? 
Jawapan : Peminjam perlu mengambil langkah-langkah berikut : 
i. Membuat pendaftaran melalui laman web PTPTN (www.ptptn.gov.my) 
dengan menggunakan no kad pengenalan dan memasukkan alamat e-mel 
peminjam; 
ii. Mengemas kini maklumat yang diperlukan melalui link yang dihantar ke 
alamat e-mel peminjam yang didaftarkan; 
iii. Mencetak dan menandatangan dokumen tawaran yang dihantar ke alamat 
e-mel peminjam; dan 
iv. Menghantar dokumen tawaran yang lengkap (sila rujuk panduan 
pengisian) kepada PTPTN dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh tawaran 


5. Bilakah peminjam boleh mula membuat  pendaftaran dan pengemaskinian maklumat? 
Jawapan : Pendaftaran dan pengemaskinian boleh dibuat oleh peminjam mengikut 
tahun kelulusan pinjaman seperti jadual berikut :  
Tahun Kelulusan Pinjaman 

Tarikh Mula Kemaskini 
2006, 2007  dan 2008 20 September 2010 
2003, 2004 dan 2005 1 November 2010 
2002 dan tahun-tahun sebelumnya 1 Disember 2010 6. Bilakah PTPTN akan mengeluarkan dokumen tawaran Ujrah? 
Jawapan : Dokumen tawaran akan dikeluarkan pada 10hb setiap bulan. Bagi peminjam 
yang telah mendaftar dan mengemas kini pada bulan semasa, dokumen tawaran akan 
dikeluarkan pada 10hb bulan yang berikutnya.

7. Apakah asas penawaran Ujrah? 
Jawapan : Asas yang digunakan adalah seperti berikut : 
i. Jumlah pembiayaan : Berdasarkan jumlah baki hutang pada 1 Jun 2008 
ii. Tarikh kuatkuasa  : 1 Jun 2008 
iii. Tempoh bayaran balik baru  :  Baki tempoh bayaran balik pada 1 Jun 2008 
berdasarkan pinjaman asal 


8. Apakah yang dimaksudkan dengan baki hutang pada 1 Jun 2008? 
Jawapan : Baki hutang pada 1 Jun 2008 bermaksud jumlah prinsipal dan juga kos 
pentadbiran yang masih belum dijelaskan, mengambil kira semua bayaran balik yang 
telah dibuat sebelum 1 Jun 2008.  


9. Bagaimanakah Ujrah dikira? 
Jawapan : Jumlah Ujrah = Jumlah Pembiayaan Pokok x Kadar Ujrah (1%) x tempoh 
bayaran balik (tahun)


10. Saya telah cuba mendaftar mengikut jadual yang telah ditetapkan tetapi telah diminta 
mengemaskini maklumat selepas 1 Januari 2011. 
Jawapan : Semakan terperinci perlu dibuat ke atas akaun pinjaman sedia ada anda bagi 
mengelakkan kesilapan tawaran. Walau bagaimanapun tawaran yang akan diberikan 
masih berkuatkkuasa pada 1 Jun 2008. 


B. BAYARAN BALIK/PENGUATKUASAAN 


1. Saya telah diluluskan penangguhan bayaran balik, adakah saya layak menerima tawaran 
Ujrah? 
Jawapan : Peminjam yang telah diluluskan penangguhan layak menerima tawaran 
Ujrah. 


2. Setelah Ujrah ditawarkan, saya masih tidak mampu membuat pembayaran balik. Adakah 
saya boleh membuat penangguhan sekali lagi? 
Jawapan : Peminjam boleh mengemukakan permohonan penangguhan. Walau 
bagaimanapun, keputusan permohonan penangguhan tertakluk kepada budi bicara 
PTPTN. 


3. Saya telah dikenakan tindakan penguatkuasaan tetapi masih belum dikenakan tindakan 
mahkamah, adakah saya layak untuk memohon dan menerima tawaran ini? 
Jawapan : Peminjam layak untuk menerima tawaran Ujrah ini  selepas menjelaskan 
tunggakan dan sebarang kos penguatkuasaan yang telah dikenakan kepada peminjam. 
Bagi membolehkan tawaran dibuat, peminjam perlu memaklumkan kepada PTPTN 
selepas pembayaran dibuat.  


4. Perlukah saya meneruskan bayaran balik sepanjang tempoh proses penawaran Ujrah 
ini? 
Jawapan : Peminjam adalah dikehendaki untuk terus membuat pembayaran balik. 
Sebarang pembayaran balik akan diselaraskan ke akaun pembiayaan Ujrah. 


5. Saya telah pun mula membuat bayaran balik secara potongan gaji melalui LHDN. Apa 
yang akan berlaku kepada potongan gaji saya? 
Jawapan : PTPTN akan membuat pindaan amaun potongan gaji dengan pihak LHDN. 
Maklumat berkenaan akan juga diberikan salinan kepada majikan dan juga peminjam.  
  
C. LEJAR/PENYATA 


1. Bilakah akaun pinjaman peminjam dikemas kini? 
Jawapan : Akaun pinjaman peminjam akan dikemas kini selepas dokumen tawaran 
diterima dan diproses oleh PTPTN. 


2. Apa yang berlaku apabila pengemaskinian dibuat? 
Jawapan : Akaun pinjaman yang lama akan diselaraskan ke akaun pembiayaan. 
  
3. Apa berlaku kepada bayaran balik yang dibuat selepas 1 Jun 2008? 
Jawapan : Bayaran balik yang telah diterima selepas 1 Jun  2008 akan diselaraskan 
dengan jadual bayaran balik pembiayaan, dengan mengambil kira jumlah Ujrah (upah) 
sepatutnya dan kos pentadbiran yang telah dikenakan bagi tempoh 1 Jun 2008 sehingga 
tarikh semasa. Sebarang lebihan akan digunakan untuk menyelesaikan ansuran bulanan 
ke hadapan. 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search This Blog

Designed by UMIESUEstudio 2014 : ELVINA ELZANDRA